13e Exposition Jeunes Peintres Coréens6 June    -    26 June 1996

Centre Culturel Coréen
2 Avenue d’léna 75016 Paris, FR

Organized by
Centre Culturel Coréen

Artists
BYUN Chang-Kun   BYUN Youn-Mi    CHEONG Chong-Hoon
CHO Young-Shin    CHOI Hyun-Joo    CHOI In-Ho
CHOI Yae-Hee    CHOI Yong-DAE    GUK Dae-Ho
JO Eun-Young    JU Mi-Kyoung    JUN So-Young
KIM Beom-Soo    KIM Dong-Choul    KIM Hae-Suk
KIM Jeong-A   KIM Kyung-Ran   YOON Ai-Young
KIM Myoung-Nam    KWAK Sang-Kwon   LEE Young-Mi
PARK Byung-Hoon   PARK Dong-Soo    PARK Kwang-Sung
PARK Sang-Nam   PARK So-Hee    SEA Su-Youn
SEO Jung-Wun    SON Eun-Young    SON Kwang-Bae
YI Myung-Rim   YI Tea-Su    YOON Bong-Hwan
YOON Young-Hwa    YU Sung-Il Supported by

©1983-2024 Association des Jeunes Artistes Coréens. All rights Reserved.